Premie berekenen cyberverzekering.

Wij maken het je graag gemakkelijk. Daarom kun je via CyberverzekeringBedrijven.nl direct een premie berekenen voor een cyberverzekering. Als je dit wilt, kun je ook direct een cyberverzekering afsluiten. Volledig online. En binnen 2 minuten geregeld. Eenvoudig toch?

Jouw situatie.

We kunnen jouw bedrijf niet online verzekeren, omdat de omzet meer dan € 10.000.000 bedraagt.
Wij maken graag een maatwerk oplossing voor je.

Vul a.u.b. alle verplichte velden in om verder te gaan.

VOLGENDE

Gegevens.

Verzekeringsgegevens:
De activiteiten van de mee te verzekeren rechtspersonen dienen binnen het kader van dit voorstel te vallen, de verklaringen dienen ook namens deze medeverzekerden te worden gedaan en de omzetopgave dient het totaal te vermelden van alle rechtspersonen tezamen.
Jouw gegevens:
Betaling:

Je wilt via automatische incasso betalen. Met deze aanvraag geef je Turien & Co. Assuradeuren (Incassant ID: NL26 ZZZ 3704 5844 0000) een machtiging om tot wederopzegging de premie, kosten en assurantiebelasting van uw rekening af te schrijven. CyberverzekeringBedrijven.nl is dit, namens Turien & Co. Assuradeuren, wettelijk verplicht aan je te melden.

In de volgende stap kun je alle gegevens controleren en de aanvraag definitief versturen.
Vul a.u.b. alle verplichte velden in om verder te gaan.

VOLGENDE

Helaas kunnen wij je niet online verzekeren.

Op basis van jouw selectie kun je helaas geen online aanvraag indienen.

Wij maken graag een maatwerk oplossing voor je.

Vul a.u.b. alle verplichte velden in om verder te gaan.

VOLGENDE

Verzekering samenstellen.

De Hiscox Cyber en Data Risks verzekering dekt de gevolgen van:
Systeeminbraak, Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie, Cyber aansprakelijkheid, Hacking of Cyber afpersing.

Er geldt een eigen risico van € 1.000 per schade/aanspraak.
Bij Business Interruption is het eigen risico een wachttijd van 8 uur.
Indien een toezichthouder je een toezichtmaatregel (boete) oplegt, geldt hiervoor geen apart eigen risico.

Verzekerd bedrag per aanspraak en per verzekeringsjaar:

We kunnen jouw bedrijf niet online verzekeren, omdat je een verzekerd bedrag boven de € 2.000.000 wilt.
Wij maken graag een maatwerk oplossing voor je.

(Tot 3,8% korting bij jaarbetaling)

Jouw premie:

[total] [item-136_value]

Jouw premie:

€ ...

Jouw premie:

€ ...

Vul a.u.b. alle verplichte velden in om verder te gaan.

VOLGENDE

Jouw premie.

Dit is je premie [item-136_value] inclusief assurantiebelasting.

+
Poliskosten : €12,10
De eenmalige kosten worden tegelijk met de eerste premiebetaling geïncasseerd


Overzicht:

Omschrijving Informatie Aantal Prijs
Korting:
Totaal:
Akkoordverklaring
Namens mijn onderneming(en) verklaar ik dat:
ik onderstaande polisvoorwaarden heb gelezen:

Cyber en Data Risks by Hiscox (HCC 2018/01B)

- ik weet dat ik bij ondertekenen van dit webformulier een verzekering afsluit en verzekerd ben voor een contractsduur van 12 maanden
- ik alle gegevens en informatie volledig en naar waarheid heb ingevuld ik op de hoogte ben van de mededelingsplicht
- ik bekend ben met de Wet bescherming persoonsgegevens
- ik de verklaringen gelezen heb en weet dat bepaalde landen en activiteiten zijn uitgesloten van deze verzekering
- ik geen advies heb ingewonnen, de Execution Only verklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga.

Door ondertekening van dit webformulier ga je akkoord met het afsluiten van de verzekering. De definitieve dekking zal uitsluitend ingaan na bevestiging daarvan door de verzekeraar. De contracttermijn is 12 maanden doorlopend, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden, tenzij beëindigd conform de polisvoorwaarden en is maandelijks opzegbaar. Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Je hebt het recht binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging door de verzekeraar zonder opgaaf van reden af te zien van de verzekering, door schriftelijk aan de verzekeraar te kennen geven de verzekeringsovereenkomst te willen ontbinden. Je bevestigt door ondertekening van dit webformulier expliciet dat je de algemene- en speciale verzekeringsvoorwaarden accepteert en dat je de inhoud en de reikwijdte van de bepalingen van deze voorwaarden gelezen en begrepen hebt.

Cyberverzekering aanvragen

Cyberverzekering online afsluiten.

Via CyberverzekeringBedrijven.nl kun je zelf online een cyberverzekering afsluiten. Omdat wij je hierover geen advies geven, noemen wij dit ‘Execution Only‘. Wil je liever wel advies? Neem dan contact met ons op. Ons team specialisten helpt je graag de juiste keuze te maken.

HEB JE VRAGEN?
Je persoonlijk adviseur staat voor je klaar!

Contact