Execution Only.

Via deze website kun je een financieel product afsluiten zonder voorafgaand advies. Dit heet Execution Only. Wij zijn daarom op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht je over het volgende te informeren:

Bij Execution Only beperkt onze dienstverlening zich slechts tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van de door jezelf geselecteerde verzekering. Als financieel dienstverlener kunnen wij daarom niet controleren of de verzekering die je overweegt af te sluiten ook daadwerkelijk past bij je persoonlijke en/of bedrijfssituatie. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade indien mocht blijken dat de afgesloten verzekering niet aansluit bij je wensen of persoonlijke- en/of bedrijfssituatie (of die van andere belanghebbenden bij deze verzekering). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hierover niet hebben kunnen adviseren.

Door de verzekering op basis van Execution Only aan te vragen, verklaar je goed op de hoogte te zijn van je financiële positie, financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij jou passen. Alsmede verklaar je dat je de (fiscale) wet- en regelgeving omtrent de verzekering van je keuze kent en bewust niet van de mogelijkheid gebruik maakt om een persoonlijk advies te ontvangen.

Het afsluiten van een financieel product op basis van Execution Only is uitsluitend geschikt voor ondernemers die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kiezen. Indien je twijfelt of je over voldoende kennis en ervaring beschikt dan raden wij je aan om alsnog persoonlijk advies in te winnen. Neem hiervoor contact met ons op.

CYBERVERZERERING AFSLUITEN.
Neem geen onnodig risico!

Begin hier