‘Aantal geregistreerde privacyklachten stijgt met 59 procent’.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn in de eerste helft van dit jaar 59 procent meer klachten ontvangen dan in de zes maanden daarvoor.

De AP ontving in de eerste helft van dit jaar meer dan 15.000 klachten. Bij een derde van de klachten gaat het om privacyrechten, zoals het recht op inzage van je gegevens.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht in Europa. Dat houdt onder meer in dat consumenten bij de AP een klacht kunnen indienen als zij vermoeden dat een bedrijf of organisatie zich niet aan de privacywet houdt.

CYBERVERZERERING AFSLUITEN.
Neem geen onnodig risico!

Begin hier