‘Datalek met zeer gevoelige gegevens bij gemeente Assen’.

De gemeente Assen heeft persoonsgegevens van inwoners met een gebiedsverbod gelekt. Het gaat om 530 mensen met lopende en verlopen gebiedsverboden, inclusief mensen die een waarschuwing hebben ontvangen.

De gemeenteraad is inmiddels door het Collega van Burgermeester en Wethouders geïnformeerd over het datalek. Ook de getroffen inwoners en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn ingelicht.

De gegevens kwamen op straat te liggen nadat een medewerker deze per abuis naar een verkeerd e-mailadres had verstuurd. De e-mail zat vol met gevoelige gegevens die de reputatie van de getroffenen flink kan schaden.

In de afgelopen maand heeft de gemeente, naar eigen zeggen, meermaals geprobeerd contact op te nemen met de (foutieve) ontvanger van de persoonsgegevens. Omdat er nooit op deze contactverzoeken is gereageerd, is het niet duidelijk wat er met de gegevens is gebeurd.

CYBERVERZERERING AFSLUITEN.
Neem geen onnodig risico!

Begin hier