Privacyboete van 50.000 euro voor Menzis.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zorgverzekeraar Menzis een privacyboete opgelegd van 50.000 euro. De reden hiervoor is dat onbevoegde medewerkers toegang hadden tot medische dossiers van klanten.

De Autoriteit Persoonsgegevens constateerde in 2017 dat verzekeraar Menzis onvoldoende toezicht had op wie er binnen de organisatie toegang tot persoonsgegevens had. Maatregelen zouden te traag zijn genomen, waardoor de toezichthouder een boete heeft opgelegd.

De verzekeraar geeft aan de boete te betreuren, maar het ook als een belangrijk signaal te zien om nog alerter om te gaan met privacy. Volgens Menzis is er geen sprake van verkeerd of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de betreffende medewerkers. Zij hebben volgens een woordvoerder van de verzekeraar niet daadwerkelijk gegevens van klanten ingezien. De Autoriteit Persoonsgegevens bevestigt dat er geen ‘misbruik’ is vastgesteld.

CYBERVERZERERING AFSLUITEN.
Neem geen onnodig risico!

Begin hier