Privacy- en Cookieverklaring.

Via onze website (www.CyberverzekeringBedrijven.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Hoeksche Advies acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Indien je jonger bent dan 18 jaar, heb je toestemming nodig van je ouders om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze verklaring;
  • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast leggen wij uit welke cookies wij gebruiken en plaatsen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 20 februari 2018.

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

  • De acceptatie en de uitvoering van onze diensten en aanverwante overeenkomst(en);
  • statistische analyses;
  • het voorkomen en bestrijden van fraude;
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen”. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Verstrekking aan derden
De door jou aan ons verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienst of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
De door jou aan ons verstrekte gegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van onze diensten en/of wettelijk is verplicht. Als je jouw gegevens wilt laten verwijderen, kun je daarom vragen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina.

Beveiliging
Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zoveel als mogelijk te voorkomen. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van beveiligde (SSL) verbindingen.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics’’ dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”), volgen of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+ opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens aan het einde van de verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen via het contactformulier op onze website, door een e-mail te sturen naar [email protected] of per post naar:

CyberverzekeringBedrijven.nl
Postbus 1213
3260 AE Oud-Beijerland
Nederland

CYBERVERZERERING AFSLUITEN.
Neem geen onnodig risico!

Begin hier