Cyberrisico schadevoorbeelden.

Schade als gevolg van cybercrime of een datalek kan op veel verschillende manieren ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een hack, het kwijtraken van een USB-Stick, een e-mail welke wordt verstuurd naar een foutieve geadresseerde, een virus op je computer of een gestolen laptop. Allemaal eenvoudige voorbeelden van cybercrime schade of een datalek schade.

Wist je dat de gemiddelde schade door een cyberaanval of datalek ca. € 184.000,00 bedraagt? En dat bestaande verzekeringen, zoals een bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering, geen of slechts een zeer beperkte dekking bieden voor de gevolgen van cyberrisico’s.

cyberverzekering-virus-malware

Schadecijfers- en weetjes over cyberrisico en datalekken:

  • Geen enkel bedrijf is immuun voor aanvallen. Een cyberverzekering is daarom voor ieder bedrijf van groot belang.
  • Ongeveer 60% van de midden- en kleinbedrijven zonder cyberverzekering, gaat binnen 6 maanden na een cyberschade failliet.
  • Een menselijke fout is de meest voorkomende schade-oorzaak.
  • 45% van alle bedrijven heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een cyberaanval.
  • Dagelijks worden wereldwijd meer dan 10 miljoen records gestolen. (gemiddelde over eerste halfjaar 2017)

Schadevoorbeelden in jouw branche.

 Onderstaand tref je per branche een aantal schadevoorbeelden cyberrisico aan. Staat jouw branche er niet bij? Kijk dan onder: Algemeen.

Het online klantenportal is gehackt. De persoons- en adresgegevens van veel klanten zijn in het geding. De kosten voor het informeren van de klanten, herstellen van de gegevens en (verweer)kosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.


Een directeur verliest zijn mobiele telefoon tijdens een netwerkbijeenkomst. De gespreksnotities en e-mailaccounts lopen gevaar. De kosten en aansprakelijkheidsclaims lopen fors op.


Een back-up station gaat verloren met daarop persoonsgegevens (bijv. namen, adressen en BSN-nummers) van klanten en/of medewerkers zijn opgeslagen. Alle betrokkenen moeten worden geïnformeerd en daarna volgen al snel een aantal aansprakelijkheidsclaims.


Het netwerk wordt gehackt. Gevoelige klantinformatie is daardoor in gevaar. Het bedrijf moet € 65.000,00 aan BitCoins betalen, alvorens de hackers de hack ongedaan maken. De juridische kosten en incidentkosten bedragen ruim € 295.000,00.


Een medewerker verliest zijn smartphone. Hierop staan o.a. gesprekverslagen en e-mails met honderden klanten. Het bedrijf moet de betrokkenen informeren en draait mogelijk op voor aansprakelijkheidsclaims. Daarnaast loopt het bedrijf reputatieschade op. De PR kosten bedragen enkele tienduizenden Euro’s.


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 1500 klanten verloren. De kosten kunnen hoog oplopen (denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, reputatieschade, juridische kosten en aansprakelijkheidsclaims). Een datalek kost gemiddeld zo’n € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel meer dan € 270.000,00 (1500 x € 180,00).


Er wordt een laptop uit een auto gestolen, waarop persoonsgegevens van duizenden klanten staan.


In een online portal, waarin klanten zelf bestanden en gegevens kunnen uploaden, worden door een hack ineens ook gegevens van derden getoond.


Een stagiaire stuurt een e-mail met vertrouwelijke informatie per ongeluk naar een hele mailinglijst. Hierdoor komt gevoelige informatie van een grote klant bij derden terecht. De klant daagt het bedrijf voor de rechter.


Het computersysteem is gehackt. De BSN-nummers en financiële gegevens van opdrachtgevers en leveranciers lopen gevaar. Het bedrijf moet de getroffenen informeren en draait op voor mogelijke extra kosten van hun opdrachtgevers en leveranciers.


Een medewerkster verliest haar laptop, waarop o.a. persoonsgegevens en e-mails van klanten staan opgeslagen. De werkgever moet alle mogelijk betrokkenen informeren, met hoge kosten en reputatieschade als gevolg.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Er moet een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) worden voldaan om de versleuteling ongedaan te maken.


De computers van het bedrijf zijn besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan derden. Het bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die derden moeten maken om het virus te verwijderen alsmede de kosten voor herstel van de gegevens en software.


Een medewerker stuurt per abuis een verkeerde bijlage mee in een e-mail. Het Excel-bestand bevat o.a. namen en adressen van alle relaties. De aanpak van het incident en juridische kosten lopen op tot ruim € 575.000,00.


Een bedrijf slaat zelf geen persoonsgegevens op, maar heeft er wel toegang tot d.m.v. inloggen op extranetten. Bij een computerhack worden de inloggegevens naar de extranetten buit gemaakt. Het bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld door betrokkenen.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop o.a. contract- en contactgegevens van klanten en/of medewerkers zijn opgeslagen. De kosten voor forensisch onderzoek en verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.


Een medewerker raakt een USB stick kwijt waarop de persoonsgegevens van enkele grote klanten zijn opgeslagen. Het bedrijf moet iedereen informeren. Het maakt hierbij niet uit of de informatie ooit wordt gebruikt door derden.


De directeur komt per ongeluk op een verkeerde website terecht. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd die alle gegevens op de computer versleuteld. De hackers eisen een groot bedrag in virtuele munten (bijv. Bitcoins) en dreigen anders de versleutelde gegevens openbaar te maken.


Na een vergadering op een huurlocatie, vergeet een van de aanwezigen haar laptop mee te nemen. Hierdoor komen de betaal- en adresgegevens van klanten op straat te liggen.


Een werknemer van een stuurt een interne e-mail met negatieve opmerkingen over een klant. De e-mail komt ook buiten het bedrijf terecht. De klant trekt de opdracht in en begint een rechtszaak wegens laster.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Het bedrijf komt hier pas achter als hackers een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) eisen om de versleuteling ongedaan te maken.

Bij een accountantskantoor gaat een back-up station verloren waarop persoonsgegevens (waaronder namen, adressen en BSN-nummers) van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. Het accountantskantoor moet alle betrokkenen informeren, een fraudecontrole aanbieden en kan mogelijk aansprakelijkheidsclaims tegemoet zien. Daarnaast loopt het bedrijf reputatieschade op.


Het netwerk van een middelgroot accountantskantoor wordt gehackt. Gevoelige klantinformatie is in gevaar. Het bedrijf moet € 50.000,00 aan BitCoins betalen, alvorens de hack ongedaan wordt gemaakt. De juridische (verweers)kosten en incidentkosten bedragen ruim € 280.000,00.


Een medewerkster verliest haar mobiele telefoon. Hierop staan e-mails met honderden klanten, waarin o.a. financiële- en persoonsgegevens worden genoemd. Het administratiekantoor moet de betrokkenen informeren en draait mogelijk op voor aansprakelijkheidsclaims.


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 1500 klanten verloren. De kosten kunnen hoog oplopen; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten, reputatieschade en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld zo’n € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 270.000,00 (1500 x € 180,00).


In een online portal, waarin klanten zelf bestanden en gegevens kunnen uploaden, worden door een hack ineens ook gegevens van derden getoond.


Een belastingadviseur stuurt een e-mail met vertrouwelijke informatie per ongeluk naar een hele mailinglijst. Hierdoor komt gevoelige informatie van een grote klant bij derden terecht. De klant daagt de belastingadviseur voor de rechter.


Bij een groot accountantskantoor wordt het computersysteem gehackt. De BSN-nummers en financiële gegevens van belastingaangiftes van duizenden klanten lopen gevaar. Het kantoor moet de getroffen klanten informeren en draait op voor mogelijke extra kosten van hun klanten.


Een medewerkster verliest haar laptop, waarop persoonsgegevens van klanten staan. De werkgever moet alle mogelijk betrokkenen informeren, met kosten en reputatieschade als gevolg.


De computers van een accountantskantoor zijn besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan klanten. Het kantoor kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die klanten moeten maken om het virus te verwijderen alsmede de kosten voor herstel van de gegevens en software.


Een medewerker stuurt per abuis een verkeerde bijlage mee in een e-mail. Het Excel-bestand bevat BSN-nummers, namen en adressen van alle relaties. De aanpak van het incident en juridische kosten lopen op tot ruim € 600.000,00.


Een accountant slaat zelf geen persoonsgegevens op, maar heeft er wel toegang tot d.m.v. inloggen op extranetten. Zijn computer wordt gehackt en de inloggegevens naar de extranetten worden buit gemaakt. Het kantoor kan aansprakelijk worden gesteld door betrokkenen.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop o.a. financiële- en contactgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten voor forensisch onderzoek en verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Er moet een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) worden voldaan om de versleuteling ongedaan te maken.


Het online klantenportal is gehackt. De persoons- en adresgegevens van veel klanten zijn in het geding. De kosten voor het informeren van de klanten, herstellen van de gegevens en (verweer)kosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.

Bij een administratiekantoor gaat een back-up station verloren waarop persoonsgegevens (waaronder namen, adressen en BSN-nummers) van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. Het accountantskantoor moet alle betrokkenen informeren, een fraudecontrole aanbieden en kan mogelijk aansprakelijkheidsclaims tegemoet zien. Daarnaast loopt het bedrijf reputatieschade op.


Een medewerkster verliest haar mobiele telefoon. Hierop staan e-mails met honderden klanten, waarin o.a. financiële- en persoonsgegevens worden genoemd. Het administratiekantoor moet de betrokkenen informeren en draait mogelijk op voor aansprakelijkheidsclaims.


In een online portal, waarin klanten zelf bestanden en gegevens kunnen uploaden, worden door een hack ineens ook gegevens van derden getoond.


Het netwerk van een middelgroot administratiekantoor wordt gehackt. Gevoelige klantinformatie is in gevaar. Het bedrijf moet € 50.000,00 aan BitCoins betalen, alvorens de hack ongedaan wordt gemaakt. De juridische (verweers)kosten en incidentkosten bedragen ruim € 280.000,00.


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 1500 klanten verloren. De kosten kunnen hoog oplopen; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten, reputatieschade en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld zo’n € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 270.000,00 (1500 x € 180,00).


De directeur van een administratiekantoor stuurt een e-mail met vertrouwelijke informatie per ongeluk naar een hele mailinglijst. Hierdoor komt gevoelige informatie van een grote klant bij derden terecht. De klant daagt de belastingadviseur voor de rechter.


Een kantoor slaat zelf geen gegevens op, maar heeft er wel toegang tot d.m.v. inloggen op extranetten. Zijn computer wordt gehackt en de inloggegevens naar de extranetten worden buit gemaakt. Het kantoor kan aansprakelijk worden gesteld door betrokkenen.


Bij een groot administratiekantoor wordt het computersysteem gehackt. De BSN-nummers en financiële gegevens van belastingaangiftes van duizenden klanten lopen gevaar. Het kantoor moet de getroffen klanten informeren en draait op voor mogelijke extra kosten van hun klanten.


Een medewerkster verliest haar laptop, waarop persoonsgegevens van klanten staan. De werkgever moet alle mogelijk betrokkenen informeren, met kosten en reputatieschade als gevolg.


Het online klantenportal is gehackt. De persoons- en adresgegevens van veel klanten zijn in het geding. De kosten voor het informeren van de klanten, herstellen van de gegevens en (verweer)kosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.


De computers van een klein administratiekantoor zijn besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan klanten. Het kantoor kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die klanten moeten maken om het virus te verwijderen alsmede de kosten voor herstel van de gegevens en software.


Een medewerker stuurt per abuis een verkeerde bijlage mee in een e-mail. Het Excel-bestand bevat BSN-nummers, namen en adressen van alle relaties. De aanpak van het incident en juridische kosten lopen op tot ruim € 550.000,00.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop o.a. financiële- en contactgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten voor forensisch onderzoek en verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Het administratiekantoor merkt dit pas op als de hackers, maanden later, een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) eisen om de versleuteling ongedaan te maken.

Een spraakmakende echtscheidingszaak zorgt voor veel ophef, omdat vertrouwelijke informatie bij de landelijke media terechtkomt. Dit blijkt het gevolg van een hack in het computersysteem van het advocatenkantoor. Het kantoor wordt door beide partijen in de echtscheidingszaak voor de rechter gedaagd.


Het netwerk van een groot advocatenkantoor wordt gehackt. Gevoelige klant- en dossierinformatie is in gevaar. Het bedrijf moet € 35.000,00 aan BitCoins betalen, alvorens de hack ongedaan wordt gemaakt. De juridische (verweers)kosten en incidentkosten (o.a. voor herstel van gegevens) bedragen ruim € 275.000,00.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop o.a. financiële- en contactgegevens van (ex-)medewerkers en (ex-)klanten zijn opgeslagen. De kosten voor onderzoek, herstel van gegevens en de verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen al snel hoog op.


Een werknemer opent een onbekende bijlage in een hem toegezonden e-mail. Het blijkt om software te gaan dat direct malware op de computer installeert. Alle gegevens op de computer worden binnen enkele seconden versleuteld. De hackers eisen een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin).


Bij een advocatenkantoor raakt een back-up station verloren. Hierop staan o.a. namen, adressen en van klanten zijn opgeslagen. Ongeacht of er ooit iets met de informatie wordt gedaan, moet het accountantskantoor iedere klant informeren en een fraudecontrole aanbieden.


Een medewerkster verliest haar laptop, waarop gevoelige informatie staat over een lopende rechtszaak.


Door een datalek raken vertrouwelijke (persoons)gegevens van 500 klanten verloren. De kosten kunnen hoog oplopen; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld tussen € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 90.000,00.


De computers van een bekend advocatenkantoor zijn besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan klanten. Het kantoor kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die klanten moeten maken om het virus te verwijderen alsmede de kosten voor het herstellen van de software en gegevens.


In een online inlogportal, waarin klanten zelf bestanden en gegevens kunnen uploaden, worden door een hack ook gegevens van andere klanten getoond.


Onderweg naar kantoor, rijdt een advocaat even langs de supermarkt. Bij terugkomst blijken zijn mobiele telefoon en laptop uit de auto gestolen. Hierop staan vertrouwelijke gegevens van klanten en lopende procedures.

Een medewerker verliest een back-upstation waarop de code voor een nieuwe applicatie is opgeslagen. De klant daagt de ontwikkelaar voor de rechter wegens nalatigheid en de ontstane schade door vertraging van het project.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk. De kosten voor forensisch onderzoek en verweerkosten voor claims voor aansprakelijkheid lopen hoog op.


Een werknemer van een stuurt een interne e-mail met negatieve opmerkingen over een klant. De e-mail komt ook buiten het bedrijf terecht. De klant trekt de opdracht in en begint een rechtszaak wegens laster.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Het bedrijf komt hier pas achter als hackers een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) eisen om de versleuteling ongedaan te maken.


Het online klantenportal is gehackt. De persoons- en adresgegevens van alle klanten zijn in het geding. Het bedrijf moet alle betrokkenen informeren en kan aansprakelijkheidsclaims tegemoet zien.


Een medewerker installeert bij een grote klant een geheel nieuw maatwerk softwarepakket. Als hij ’s middags gaat lunchen, wordt zijn laptop uit de auto gestolen. Persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie over het softwarepakket zijn in handen van criminelen terechtgekomen.

De computers van een timmerbedrijf zijn besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan klanten en leveranciers. Het timmerbedrijf kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die klanten en leveranciers moeten maken om het virus te verwijderen alsmede de kosten voor het herstel van de gegevens en software.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop o.a. financiële- en contactgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten voor onderzoek en juridische verweerkosten tegen aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 1250 leveranciers en opdrachtgevers verloren. De kosten kunnen hoog oplopen; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld tussen € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 225.000,00.


Een medewerker stuurt per abuis een verkeerde bijlage mee in een e-mail naar een opdrachtgever. Het bestand bevat vertrouwelijke informatie over een nieuw bouwproject alsmede de financiële gegevens hiervan. De aanpak van het incident en juridische kosten lopen op tot ruim € 200.000,00.


Een medewerker van een loodgietersbedrijf stuurt een e-mail met vertrouwelijke informatie per ongeluk naar een verkeerde afzender. Hierdoor komt gevoelige informatie van een grote klant bij een concurrent terecht. De klant daagt de loodgieter voor de rechter.


Een opzichter verliest zijn mobiele telefoon op de bouwplaats. Deze komt terecht in handen van criminelen die de telefoon ontgrendelen. E-mails van opdrachtgevers en samenwerkende ZZP’ers komen daardoor op straat te liggen. In de e-mails bijgesloten bouwtekeningen, contracten en persoonsgegevens worden openbaar gemaakt.


Een werknemer van een projectontwikkelaar stuurt intern een e-mail met negatieve opmerkingen over een nieuwe opdrachtgever. De e-mail wordt binnen het bedrijf naar anderen doorgestuurd en komt uiteindelijk ook buiten de organisatie terecht. De opdrachtgever trekt niet alleen zijn opdracht in, maar start ook een rechtszaak wegens laster.


Het computersysteem van een stukadoorsbedrijf wordt gehackt. Hierdoor komen namen, burgerservicenummers en geboortedata van werknemers komen op straat te liggen. Het bedrijf moet alle medewerkers informeren.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Er moet een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) worden voldaan om de versleuteling ongedaan te maken.


Een laptop raakt verloren. Hierop stonden vertrouwelijke ontwerpplannen voor een lopend project en andere gevoelige informatie. De betrokkenen moeten worden ingelicht en het bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade van opdrachtgevers.


Het netwerk van een groot aannemingsbedrijf wordt gehackt. Gevoelige klantinformatie is in gevaar. Het bedrijf moet € 50.000,00 aan BitCoins betalen, alvorens de hack ongedaan wordt gemaakt. De juridische (verweers)kosten en incidentkosten lopen hoog op, tot ca. € 300.000,00.

Bij een adviesbureau raakt een laptop verloren. Hierdoor komen namen, burgerservicenummers en geboortedata van werknemers komen op straat te liggen. Het bedrijf moet alle medewerkers informeren.


Het netwerk van een middelgroot adviesbureau wordt gehackt. Gevoelige klantinformatie is in gevaar. Het bedrijf moet € 30.000,00 aan BitCoins betalen, alvorens de hack ongedaan wordt gemaakt. De juridische (verweers)kosten en incidentkosten bedragen ruim € 250.000,00.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd op de computer. Alle gegevens op de server worden direct versleuteld. Het adviesbureau moet een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) betalen om de versleuteling ongedaan te maken.


Een consultant vergeet zijn mobiele telefoon na een lunchafspraak. De gespreksnotities en e-mailaccounts lopen gevaar. De kosten en aansprakelijkheidsclaims lopen fors op.


De computers van een groot consultancybureau worden besmet met een kwaadaardig virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan klanten en kandidaten. Het adviesbureau kan aansprakelijk worden gesteld voor alle kosten die klanten en kandidaten moeten maken om het virus te verwijderen en de gegevens te herstellen.


Het online klantenportal is gehackt. De persoons- en adresgegevens van veel klanten zijn in het geding. De kosten voor het informeren van de klanten, herstellen van de gegevens en (verweer)kosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 500 klanten verloren. De kosten kunnen hoog oplopen; denk hierbij aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische verweerkosten en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld tussen € 180 per record. In dit geval dus totaal al snel € 90.000,00.


Een werknemer van een adviesbureau stuurt een interne e-mail met negatieve opmerkingen over een klant. De e-mail komt ook buiten het bedrijf terecht. De opdrachtgever trekt niet alleen zijn opdracht in, maar start ook een rechtszaak wegens laster.


Een adviesbureau op het gebied van (interim-)management stuurt een e-mail naar de verkeerde afzender. Hierdoor komen financiële- en andere vertrouwelijke gegevens van zijn opdrachtgever terecht bij een concurrent. De opdrachtgever daagt de interim manager voor de rechter.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop o.a. persoons- en contractgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten voor onderzoek en de verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen op tot boven € 500.000,00.

In een winkel wordt het POS-systeem gehackt. Hierbij worden de nummers van betaalpassen en creditcards van bijna 5.000 klanten buit gemaakt. De winkel draait op voor de kosten van de vervanging van alle betaalkaarten.


De website van een bekende webwinkel is zwaar beschadigd door een cyberaanval. Hierdoor kunnen er tijdelijk online geen artikelen meer worden verkocht. De schade door gederfde omzet loopt hoog op.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk van een grote webwinkel, waarop o.a. financiële- en contactgegevens van klanten zijn opgeslagen. De kosten voor forensisch onderzoek en verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen al snel op tot € 200.000,00.


Als gevolg van een hack, worden in een klantenportal de gegevens van alle klanten zichtbaar.


Bij een hack komen de inloggegevens van klanten op straat te liggen. De webshop draait op voor de kosten van de informatieverplichting richting alle gedupeerden en aansprakelijkheidsclaims. Daarnaast is de reputatieschade enorm.


Het netwerk van een kleine webwinkel is gehackt. Gevoelige klantinformatie is in gevaar. Het bedrijf moet € 50.000,00 aan BitCoins betalen, alvorens de hack ongedaan wordt gemaakt. De juridische (verweer)kosten en incidentkosten bedragen bijna € 250.000,00.


Een werknemer opent een onbekende bijlage in een hem toegezonden e-mail. Het blijkt om software te gaan dat direct malware op de computer installeert. Alle gegevens op de computer worden binnen enkele seconden versleuteld. De hackers eisen een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin).


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 700 klanten en medewerkers verloren. De kosten kunnen hoog oplopen (o.a. onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten en aansprakelijkheidsclaims). Een datalek kost gemiddeld € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 126.000,00.


Door een DDos (distributed denial of service) aanval, wordt het netwerk overspoeld met zoveel dataverkeer dat het uitvalt. De webshop van een plaatselijke bakkerij is hierdoor tijdelijk onbereikbaar. De bedrijfsschade, herstelkosten (zoals arbeidskosten om de website weer te laten functioneren) en de incidentkosten (zoals juridisch advies en onderzoek) lopen op tot enkele tienduizenden Euro’s.

Een back-up station gaat verloren. Hierop staan persoonsgegevens, zoals namen, adressen en BSN-nummers van klanten en medewerkers. Het financieel advieskantoor moet alle betrokkenen informeren, een fraudecontrole aanbieden en kan mogelijk aansprakelijkheidsclaims tegemoet zien. Daarnaast loopt het bedrijf flinke reputatieschade op, waardoor PR kosten gemaakt moeten worden.


Het netwerk van een middelgroot advieskantoor wordt gehackt. Gevoelige klantinformatie is in gevaar. Het bedrijf moet € 75.000,00 losgeld (BitCoins) betalen, alvorens de hack ongedaan wordt gemaakt. De juridische (verweers)kosten en incidentkosten bedragen ruim € 270.000,00.


Een commercieel medewerker stuurt per abuis een verkeerde bijlage mee in een e-mail. Het Excel-bestand bevat BSN-nummers, bankrekeningnummers, namen en adressen van alle relaties. De aanpak van het incident en juridische kosten lopen op tot ruim € 650.000,00.


Een financieel dienstverlener slaat zelf geen gegevens op, maar heeft er wel toegang tot d.m.v. inloggen op extranetten. Zijn computer wordt gehackt en de inloggegevens naar de extranetten worden buit gemaakt. Het kantoor kan aansprakelijk worden gesteld door betrokkenen.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop financiële gegevens van klanten zijn opgeslagen. De kosten voor forensisch onderzoek en verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.


Een medewerkster verliest haar mobiele telefoon. Hierop staan e-mails met tientallen klanten, waarin o.a. financiële- en persoonsgegevens worden genoemd. Het kantoor moet de betrokkenen informeren en draait op voor mogelijke aansprakelijkheidsclaims.


Door een datalek raken gevoelige- en persoonsgegevens van ruim 1500 klanten verloren. De kosten kunnen hoog oplopen; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten, reputatieschade en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld zo’n € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 270.000,00 (1500 x € 180,00).


Een adviseur stuurt een e-mail met vertrouwelijke informatie per ongeluk naar een hele mailinglijst. Hierdoor komt gevoelige informatie van een grote klant bij derden terecht. De klant daagt de adviseur voor de rechter.


Bij een groot financieel advieskantoor wordt het computersysteem gehackt. De BSN-nummers, diverse financiële documenten en adressen van duizenden klanten lopen gevaar. Het kantoor moet de getroffen klanten informeren en draait op voor mogelijke extra kosten van hun klanten.


Een accountmanager vergeet zijn laptop na een lunchafspraak in een restaurant. Omdat op de laptop persoons- en financiële gegevens van klanten staan, moeten alle mogelijk betrokkenen worden geïnformeerd. Dit gaat gepaard met hoge kosten en reputatieschade.


De computers van een advieskantoor zijn besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan derden. Het kantoor kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die derden moeten maken om het virus te verwijderen en de gegevens te herstellen.


In een online portal, waarin klanten hun verzekeringspakket kunnen inzien, worden door een hack ineens ook gegevens van derden getoond. Het financieel advieskantoor wordt aansprakelijk gesteld en draait op voor alle mogelijke kosten, inclusief de kosten voor herstel van de eigen systemen.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Er moet een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) worden voldaan om de versleuteling ongedaan te maken.

Door een hack lekken foto’s te vroeg uit. De fotograaf wordt aansprakelijk gesteld voor alle door betrokkenen geleden schade.


Gevoelige foto’s van BN’ers komen op straat te liggen. Dit blijkt het gevolg te zijn van een hack in het netwerk van een bekende fotograaf. De fotograaf wordt al snel aansprakelijk gesteld door de BN’ers.


Een fotograaf verliest zijn laptop, waarop foto’s en persoonsgegevens van klanten staan. De fotograaf draait op voor alle kosten en loopt reputatieschade op.


Het computersysteem van een bruidsfotografe wordt gehackt. Hierdoor liggen de bruidsfoto’s inclusief persoonsgegevens en factureringsgegevens van haar klanten op straat. De fotografe moet alle betrokkenen inlichten, fraudecontrolediensten aanbieden en wordt door enkele bruidsparen aansprakelijk gesteld voor geleden schade.


Een geheugenkaart met daarop persoonsgegevens en foto’s van klanten raakt verloren. Alle betrokkenen moeten worden ingelicht.


Het inlogsysteem van een glamourfotografe wordt gehackt. Gevoelige informatie en foto’s zijn toegankelijk doordat wachtwoorden en gebruikersnamen bij de hack buit zijn gemaakt.


Een landelijk werkende persfotograaf komt per ongeluk op een verkeerde website terecht. Hierdoor wordt malware op zijn computer geïnstalleerd die alle gegevens versleuteld. De fotograaf merkt dit pas op als de hackers, enkele weken later, een groot bedrag in virtuele munten (bijv. Bitcoins) bij hem eisen. Zij dreigen anders de versleutelde gegevens openbaar te maken.


Tijdens een lunchafspraak worden de laptop, USB sticks en fotocamera uit de auto van een fotograaf gestolen. Op de hardware staat o.a. contact- en persoonsinformatie van klanten en vertrouwelijke informatie over een grote nieuwe opdracht. De fotograaf wordt afgeperst en moet virtuele munten (bijv. BitCoins) betalen, anders wordt de informatie openbaar gemaakt.

Een medewerker geeft per ongeluk vertrouwelijke gegevens over klanten vrij. Enkele klanten dagen de groothandel voor de rechter.


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 900 klanten verloren. De kosten kunnen hoog oplopen; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld zo’n € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 162.000,00.


Het computernetwerk wordt gehackt. Gevoelige informatie van klanten is hierbij ‘buit’ gemaakt. Enkele dagen later ontvangt de directie een telefoontje van de hackers. Zij eisen losgeld in de vorm van BitCoins en dreigen de informatie anders openbaar te maken.


In een portal, waarin relaties online bestellingen kunnen doen, worden door een hack ineens ook gegevens van anderen getoond.


Een werkneemster klikt op een voor haar onbekende link in een e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd. Pas maanden later komt de hack naar voren. Veel gegevens zijn dan al verloren gegaan.


Betaal- en factuurgegevens van klanten raken verloren. De betrokkenen moeten worden geïnformeerd en herstel van data kosten enkele duizenden Euro’s.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, met daarop o.a. financiële- en contractgegevens van medewerkers en klanten. De kosten voor o.a. forensisch onderzoek, juridisch verweer en PR lopen hoog op.


Door een hack ligt de webwinkel tijdelijk stil. Naast de omzetderving en reputatieschade, zijn ook klantgegevens in gevaar.


Bij een bekende groothandel gaat een back-up station verloren. Hierop zijn persoonsgegevens van medewerkers en zakenrelaties zijn opgeslagen.


Een computer raakt, door een menselijke fout, besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan relaties. Het bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld voor alle kosten die relaties moeten maken om het virus te verwijderen en de gegevens te herstellen.


Door een DDos (distributed denial of service) aanval, wordt het netwerk overspoeld met zoveel dataverkeer dat het netwerk uitvalt. Diverse interne portals, systemen en externe websites zijn hierdoor tijdelijk onbereikbaar. De bedrijfsschade, herstelkosten (zoals arbeidskosten om de website weer te laten functioneren) en de incidentkosten (zoals juridisch advies en onderzoek) lopen op tot enkele tienduizenden Euro’s.


Als gevolg van een hack, worden in een inlogportal de gegevens van alle klanten voor derden zichtbaar.


Bij een hack komen de inloggegevens van vele klanten op straat te liggen. De groothandel draait op voor de kosten van de informatieverplichting richting alle gedupeerden en aansprakelijkheidsclaims. Daarnaast is de reputatieschade groot.


Het netwerk is gehackt. Gevoelige klantinformatie is in gevaar. Het bedrijf moet € 50.000,00 aan BitCoins betalen, alvorens de hack ongedaan wordt gemaakt. De juridische (verweer)kosten en incidentkosten bedragen bijna € 250.000,00.

Door een hack op een reserveringssite, worden hotelovernachtingen tijdelijk aangeboden voor slechts € 1,00. De reserveringswebsite wordt aansprakelijk gesteld door de aangesloten hotels.


Door een menselijke fout komen de creditcardgegevens van honderden gasten op straat te liggen.
Men draait op voor de kosten voor vervanging van de betaalkaarten. Daarnaast kunnen aansprakelijkheidsstellingen volgen voor geleden schade door derden.


Door een gehackte openbare wifi, wordt op alle apparaten die hiermee verbinden malware geïnstalleerd. Het restaurant wordt aansprakelijk gesteld door diverse gasten.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk. De kosten voor forensisch onderzoek en verweerkosten voor de vele aansprakelijkheidsclaims lopen al snel hoog op.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Het bedrijf komt hier pas achter als hackers een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) eisen om de versleuteling ongedaan te maken.


De directeur van een hotelketen stuurt een e-mail met vertrouwelijke informatie per ongeluk naar een hele mailinglijst. Hierdoor komen persoons- en financiële gegevens van vele gasten en medewerkers bij derden terecht. De hotelketen wordt voor de rechter gesleept.


Bij een welnesscentrum raakt de laptop van de directeur kwijt. Hierop staan contactgegevens van klanten, leveranciers en medewerkers. Het welnesscentrum moet alle betrokkenen informeren en draait op voor mogelijke kosten en aansprakelijkheidsclaims.

Nog voordat een octrooi is verleend, e-mailt een productiemedewerker productspecificaties naar de verkeerde partij. Hierdoor komt deze informatie in handen van concurrenten. De fabrikant wordt door de uitvinder voor de rechter gedaagd.


Een werknemer een stuurt een interne e-mail met negatieve opmerkingen over een nieuwe opdrachtgever. De e-mail komt uiteindelijk ook buiten de organisatie terecht. De opdrachtgever trekt de opdracht in en start een rechtszaak wegens laster.


Bij een productiebedrijf gaat een back-up station verloren waarop persoons- en contractgegevens zijn opgeslagen. Ongeacht of er iets met de informatie wordt gedaan, moet het bedrijf alle medewerkers informeren.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Het blijkt te gaan om malware die alle gegevens op de server versleuteld. Er moet een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) worden voldaan om de versleuteling ongedaan te maken.


Het computersysteem van een groot productiebedrijf is gehackt. Het computergestuurde productieproces is beschadigd geraakt en moet worden hersteld. De kosten kom uit boven € 100.000,00.

Het computersysteem van een agrarisch bedrijf wordt gehackt. Hierdoor komen de persoonsgegevens van tientallen medewerkers op straat komen te liggen. Het bedrijf moet alle betrokken medewerkers inlichten en een fraudecontroledienst aanbieden.


Het computersysteem is gehackt. Het computergestuurde productieproces is hierdoor beschadigd en moet worden hersteld. Dit resulteert in een forse schadepost.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop financiële- en contactgegevens van klanten, leveranciers en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten voor onderzoek, herstel van gegevens en de verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen op tot € 188.000,00.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor raakt de computer geïnfecteerd met malware, die alle gegevens op de server versleuteld. Dit blijkt pas maanden later, als de hackers een groot geldbedrag eisen in virtuele munten (bijv. BitCoin).

De inloggegevens voor een bekende huizenverkoopsite worden gehackt. Hierdoor lopen persoonsgegevens van klanten gevaar. Ook blijken woningen ineens voor veel lagere bedragen te koop te staan.


Bij een makelaardij, gespecialiseerd in bedrijfsmatig vastgoed, gaat een back-up station verloren waarop persoons- en contactgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. Het kantoor moet alle betrokkenen informeren, een fraudecontrole aanbieden en kan aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. Daarnaast loopt het bedrijf reputatieschade op.


Het netwerk van een vastgoedbeheerder wordt gehackt. Gevoelige informatie en persoonsgegevens van klanten zijn daarmee in gevaar. Het bedrijf moet € 75.000,00 aan BitCoins betalen, alvorens de hack ongedaan wordt gemaakt. De juridische (verweers)kosten en incidentkosten bedragen ruim € 400.000,00.


Een medewerkster verliest haar mobiele telefoon. Hierop staan e-mails met tientallen klanten, waarin o.a. financiële- en persoonsgegevens worden genoemd. Het kantoor moet de betrokkenen informeren en draait op voor mogelijke aansprakelijkheidsclaims.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop o.a. financiële- en contactgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten voor forensisch onderzoek en verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.


Bij een kantoor gaat een back-up station verloren waarop persoons- en contactgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. Het kantoor moet alle betrokkenen informeren, een fraudecontrole aanbieden en kan aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. Daarnaast loopt het bedrijf reputatieschade op.


Een werknemer van een regionaal makelaarskantoor klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die gegevens op de server versleuteld. De hack komt pas maanden later naar voren, als blijkt dat een aantal bestanden niet meer toegankelijk zijn. De hackers eisen een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) om de versleuteling ongedaan te maken. De forensische onderzoekskosten lopen op tot enkele tienduizenden Euro’s.


Een taxateur verliest zijn smartphone. Hierop staan o.a. taxatierapporten en e-mails met tientallen klanten. Het kantoor moet de betrokkenen informeren en draait mogelijk op voor aansprakelijkheidsschades.


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 500 (ex-)klanten verloren. De kosten lopen al snel hoog op; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten, reputatieschade en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld zo’n € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 90.000,00 (500 x € 180,00).


Een e-mail met vertrouwelijke informatie over de biedstrategie komt terecht bij derden. De klant daagt de werkgever voor de rechter.


Een medewerker verliest zijn tablet, waarop ook persoonsgegevens van klanten staan. De werkgever moet alle mogelijk betrokkenen informeren, met kosten en reputatieschade als gevolg.


De computers bij een rentmeesterkantoor raken besmet met een virus, dat onbedoeld wordt doorgegeven aan klanten. Het kantoor kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die klanten moeten maken om het virus te verwijderen alsmede de kosten voor herstel van de gegevens en software.


Een medewerker stuurt per abuis een verkeerde bijlage mee in een e-mail. Het Excel-bestand bevat persoonsgegevens van honderden (ex-)klanten. De aanpak van het incident en juridische kosten lopen op tot ruim € 575.000,00.

Een werknemer van een reclamebureau geeft per ongeluk vertrouwelijke gegevens over gevolgd klik- en surfgedrag vrij. Deze informatie komt terecht bij de concurrent van een klant. De klant daagt het reclamebureau voor de rechter wegens contractbreuk en nalatigheid.


Het netwerk van een middelgroot reclamebureau wordt gehackt. Gevoelige klantinformatie is hierbij ‘buit’ gemaakt. Het bedrijf moet € 50.000,00 aan BitCoins betalen, alvorens de hack ongedaan wordt gemaakt. De kosten lopen op tot bijna € 300.000,00.


Een werknemer stuurt een interne e-mail met negatieve opmerkingen over een opdrachtgever. De e-mail wordt binnen het bedrijf meerdere malen naar anderen doorgestuurd en komt uiteindelijk ook buiten het reclamebureau terecht. De opdrachtgever trekt niet alleen zijn opdracht in, maar start ook een rechtszaak wegens laster.


Een ontwikkelaar ontwerpt een nieuwe website voor een e-commercebedrijf. De site gaat de lucht in maar crasht daarna onmiddellijk. De ontwikkelaar doet er drie dagen over om het probleem op te lossen. Ondertussen ligt de website stil. Het bedrijf daagt de ontwikkelaar voor de rechter wegens schade door gederfde inkomsten.


In een portal, waarin klanten de status van hun project kunnen volgen, worden door een hack ineens ook gegevens van derden getoond. Het reclamebureau is verantwoordelijk voor deze datalek.


Voor een landelijke organisatie is een nieuwe reclamecampagne bedacht. Een USB-stick, waarop de plannen zijn omschreven, raakt kwijt. Hierdoor lekt de campagne vroegtijdig uit. Het reclamebureau wordt voor de rechter gesleept door de ontevreden klant.


De accountmanager van een reclamebureau vergeet zijn mobiele telefoon, na een lunchafspraak in een restaurant. De gespreksnotities en e-mailaccounts lopen gevaar. De kosten lopen op tot enkele tienduizenden Euro’s.


Een marketingbureau ontwikkelt een uitgebreid mediaplan voor een nieuw product van een klant. Een e-mailbericht met daarin vertrouwelijke gegevens over het product, wordt per ongeluk verzonden naar een verkeerd e-mailadres. Hierdoor raakt de buitenwereld ruim vóór de lancering van het product al op de hoogte van de productgegevens. De klant daagt het bedrijf voor de rechter wegens contractbreuk en andere schade.


Een werknemer klikt op een onbekende link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt direct malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Het bedrijf moet een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) betalen om de versleuteling ongedaan te maken.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop o.a. financiële- en contactgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten voor o.a. forensisch onderzoek, juridische verweer en PR vanwege reputaverweerkosten voor claims voor aansprakelijkheid lopen hoog op.


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 500 klanten verloren. De kosten kunnen hoog oplopen; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld zo’n € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 90.000,00.


Een webwinkel lanceert een nieuwe website maar het wachtwoordsysteem werkt niet goed waardoor onbevoegden toegang hebben tot persoonsgegevens van klanten. De webshop klaagt de ontwikkelaar aan voor de kosten van kennisgeving aan klanten en de levering van fraudecontrolediensten.


Bij een groot reclamebureau gaat een back-up station verloren waarop o.a. persoonsgegevens van medewerkers zijn opgeslagen. De medewerkers moeten worden ingelicht en het reclamebureau is verplicht om fraudecontrole aan te bieden.


Een computer van een bedrijf, gespecialiseerd in marketing & communicatie, is besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan relaties. Het bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die relaties moeten maken om het virus te verwijderen alsmede de kosten voor het herstellen van de gegevens.


Een medewerkster verliest haar laptop, waarop vertrouwelijke informatie over een nieuwe reclamecampagne staat. De reputatieschade en juridische verweerkosten lopen op tot € 277.000,00.


In het computersysteem van een reclamebureau zijn statistieken van klanten opgeslagen, waaronder zoekwoorden voor SEO (zoekmachine optimalisatie) en informatie over lopende campagnes. Na een hack komen deze gegevens op straat te liggen. Een aantal klanten start een rechtszaak.

Het computersysteem van een regionale drukkerij is gehackt. Het computergestuurde productieproces is hierdoor beschadigd en moet worden hersteld. Dit kan resulteren in een forse schadepost.


Een mediabedrijf ontwikkelt een uitgebreid mediaplan voor een nieuw product van een klant. Een e-mailbericht met daarin vertrouwelijke gegevens over het product, wordt per ongeluk verzonden naar alle e-mailadressen op de persdistributielijst. Hierdoor is de buitenwereld ruim vóór de lancering van het product al op de hoogte van de productgegevens. De klant daagt het mediabedrijf voor de rechter wegens contractbreuk en andere schade.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop persoonsgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten lopen op tot ruim € 350.000,00.


De nieuwe single van een populaire artiest wordt door een medewerker van een platenbedrijf per ongeluk te vroeg vrijgegeven, waardoor deze gratis kan worden gedownload op internet. De artiest daagt het bedrijf voor de rechter wegens derving van inkomsten. De reputatieschade is daarnaast enorm.


Een bekende schrijver schrijft onder pseudoniem een nieuw boek in een ander genre. De uitgever spreekt met de schrijver af dat de ware identiteit van de schrijver niet wordt onthuld maar een ontevreden medewerker lekt de echte naam van de schrijver naar de pers. De schrijver daagt de uitgever voor de rechter wegens contractbreuk.


Het inlogsysteem van een populaire website wordt gehackt. De gebruikersnamen en wachtwoorden van duizenden gebruikers zijn hierbij ontvreemd. De website loopt inkomsten mis, loopt enorme reputatieschade op en wordt voor de rechter gedaagd voor verschillende aansprakelijkheidsclaims.


De computers zijn besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan klanten. Het bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die klanten moeten maken om het virus te verwijderen en de kosten voor het herstellen van de gegevens.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Er moet een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) worden voldaan om de versleuteling ongedaan te maken.


Een hostingbedrijf wordt gehackt. Hierdoor liggen verschillende populaire gaming websites een aantal dagen plat. Het hostingbedrijf wordt voor de rechter gedaagd wegens gederfde inkomsten.


In verband met een hack liggen de computers van een uitgeverij stil. Hierdoor worden deadlines niet gehaald en kunnen opdrachten niet op tijd worden geleverd.


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 2000 leveranciers en opdrachtgevers verloren. De kosten kunnen hoog oplopen; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld tussen € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 360.000,00.


Het computersysteem voor orderverwerking van een uitgever van e-books wordt gehackt en gevoelige betalingsgegevens worden gecompromitteerd. De uitgever moet al zijn klanten inlichten en aanbieden gedurende een jaar fraudecontrolediensten te verlenen. De kosten daarvan zijn voor zijn rekening.

Een non-profitorganisatie raakt een USB stick kwijt waarop de persoonsgegevens van alle leden zijn opgeslagen. De organisatie moet iedereen informeren alsmede fraudecontrole aanbieden. Het maakt hierbij niet uit of de informatie ooit wordt gebruikt door derden.


Een bestuurder komt per ongeluk op een verkeerde website terecht. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd die alle gegevens op de computer versleuteld. De hackers eisen een groot bedrag in virtuele munten (bijv. Bitcoins) en dreigen anders de versleutelde gegevens openbaar te maken.


Na een vergadering op een huurlocatie, vergeet een van de aanwezigen haar laptop mee te nemen. Hierdoor komen de betaal- en adresgegevens van leden op straat te liggen.


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 500 leden verloren. De kosten (onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten en aansprakelijkheidsclaims) lopen hoog op. Een datalek kost gemiddeld tussen € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 90.000,00.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk. Hierop zijn persoonsgegevens (zoals namen en adressen) van vrijwilligers en bestuursleden zijn opgeslagen. De kosten voor forensisch onderzoek en verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen in rap tempo op.

Een werknemer klikt op een onbekende link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt direct malware geïnstalleerd, die de gegevens op de server versleuteld. Er moet BitCoin worden voldaan om de versleuteling ongedaan te maken.


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 5.000 burgers verloren. De kosten kunnen hoog oplopen; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld tussen € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 900.000,00.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk van een scholengemeenschap, waarop o.a. financiële- en contactgegevens van leerlingen en docenten zijn opgeslagen. De kosten voor o.a. forensisch onderzoek en aansprakelijkheidsclaims lopen op tot bijna € 300.000,00.


Bij een overheidsinstelling is het computersysteem gehackt. Hierdoor komen de persoonsgegevens van duizenden burgers op straat te liggen. De betrokkenen moeten worden geïnformeerd alsmede moet een fraudecontroledienst worden aangeboden.


Een recruiter stuurt per abuis een verkeerde bijlage mee in een e-mail naar drie kandidaten. Het bestand bevat BSN-nummers, namen en adressen van ruim 40.000 ex-werknemers. Aanpak van het incident en juridische kosten lopen op tot ongeveer € 225.000,00.


De computers zijn besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan leveranciers. Al snel volgen enkele aansprakelijkheidsstellingen.


Een werknemer van een stuurt een interne e-mail met negatieve opmerkingen over een opdrachtgever. De e-mail wordt binnen het bedrijf enkele mailen naar andere collega’s doorgestuurd en komt uiteindelijk ook buiten de organisatie terecht. De opdrachtgever trekt de opdracht in en start een rechtszaak wegens laster.


Een overheidsinstantie slaat zelf geen gegevens op, maar heeft er wel toegang tot d.m.v. inloggen op extranetten. Zijn computer wordt gehackt en de inloggegevens naar de extranetten worden buit gemaakt. Het bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld door betrokkenen.

Bij een taxibedrijf wordt een computer gehackt. Hierbij zijn o.a. persoons- en contactgegevens van veel vaste relaties buit gemaakt. De incidentkosten bedragen ruim € 50.000,00.


Factuur- en betaalgegevens van klanten komen, door een menselijke fout, op straat te liggen.


Een medewerker stuurt per abuis een verkeerde bijlage mee in een e-mail. Het Excel-bestand bevat persoonsgegevens van honderden (ex-)klanten. De aanpak van het incident en juridische kosten lopen op tot ruim € 575.000,00.


Het computersysteem van een transportbedrijf wordt gehackt. Het werk van de planners komt daardoor stil te liggen. Daarnaast is informatie over contracten met leveranciers en bijbehorende tarieven buit gemaakt.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop persoonsgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten lopen op tot ruim € 275.000,00.


Door onveilig surfgedrag van een van de medewerkers, raakt een computer besmet met een virus. Dit virus verspreid zich razendsnel tot alle computers binnen de organisatie. Later blijkt dat het virus onbedoeld ook is doorgegeven aan derden. Het bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld voor alle kosten die derden moeten maken om het virus te verwijderen en de beschadigde gegevens te herstellen.


Bij een bekend transportbedrijf gaat een back-up station verloren. Hierop zijn persoonsgegevens van medewerkers en zakenrelaties opgeslagen.


Het netwerk wordt gehackt. Gevoelige informatie van klanten en salarisgegevens van medewerkers zijn hierbij ‘buit’ gemaakt. Enkele dagen later ontvangt de directie van het bedrijf een telefoontje van de hackers; zij eisen € 50.000,00 losgeld in de vorm van BitCoins en dreigen de informatie anders openbaar te maken.

Een medewerkster stuurt per abuis een verkeerde bijlage mee in een e-mail naar drie kandidaten. Het bestand bevat BSN-nummers, namen en adressen van ex-werknemers. Aanpak van het incident en juridische kosten lopen op tot ruim € 200.000,00.


Een medewerkster verliest haar laptop, waarop persoonsgegevens van kandidaten staan. Het uitzendbureau moet alle mogelijk betrokkenen informeren, met hoge kosten en reputatieschade als gevolg.


De computers van een klein uitzendbureau zijn besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan opdrachtgevers. Het uitzendbureau wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten die de opdrachtgevers moeten maken om het virus te verwijderen alsmede de kosten voor herstel van de gegevens en software.


Het online portal is gehackt. De persoons- en adresgegevens van alle kandidaten zijn openbaar gemaakt. Het uitzendbureau moet alle betrokkenen informeren en kan aansprakelijkheidsclaims tegemoet zien.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop de contactgegevens van kandidaten en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten voor forensisch onderzoek en verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Het bedrijf merkt dit pas op als de hackers, maanden later, een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) eisen om de versleuteling ongedaan te maken.

Het online klantenportal is gehackt. De persoons- en adresgegevens van veel klanten zijn in het geding. De kosten voor het informeren van de klanten, herstellen van de gegevens en (verweer)kosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.


Een zakelijk dienstverlener slaat zelf geen gegevens op, maar heeft er wel toegang tot d.m.v. inloggen op extranetten. Zijn computer wordt gehackt en de inloggegevens naar de extranetten worden buit gemaakt. De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld door betrokkenen.


Bij een kantoor gaat een back-up station verloren waarop persoons- en contactgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. Het kantoor moet alle betrokkenen informeren, een fraudecontrole aanbieden en kan aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. Daarnaast loopt het bedrijf reputatieschade op.


Het netwerk van een middelgrote zakelijk dienstverlener wordt gehackt. Gevoelige klantinformatie is daarmee in gevaar. Het bedrijf moet € 75.000,00 aan BitCoins betalen, alvorens de hack ongedaan wordt gemaakt. De juridische (verweers)kosten en incidentkosten bedragen ruim € 300.000,00.


Een medewerkster verliest haar smartphone. Hierop staan o.a. gespreksverslagen en e-mails met honderden klanten, waarin o.a. financiële- en persoonsgegevens worden genoemd. Het kantoor moet de betrokkenen informeren en draait mogelijk op voor aansprakelijkheidsschades.


Door een datalek raken gevoelige gegevens van 1500 klanten verloren. De kosten lopen al snel hoog op; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten, reputatieschade en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld zo’n € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 270.000,00 (1500 x € 180,00).


In een online portal, waarin klanten zelf bestanden en gegevens kunnen uploaden, worden door een hack ineens ook gegevens van derden getoond.


Een accountmanager stuurt een e-mail met vertrouwelijke informatie per ongeluk naar een hele mailinglijst. Hierdoor komt gevoelige informatie van grote klanten bij derden terecht. De klanten dagen de werkgever voor de rechter.


Bij een groot advieskantoor wordt het computersysteem gehackt. De contactgegevens en financiële gegevens van duizenden klanten lopen gevaar. Het kantoor moet de getroffen klanten informeren en draait op voor mogelijke extra kosten van hun klanten.


Een buitendienstmedewerker verliest zijn laptop, waarop ook persoonsgegevens van klanten staan. De werkgever moet alle mogelijk betrokkenen informeren, met kosten en reputatieschade als gevolg.


De computers van een accountantskantoor zijn besmet met een virus. Dit virus wordt onbedoeld doorgegeven aan klanten. Het kantoor kan aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die klanten moeten maken om het virus te verwijderen alsmede de kosten voor herstel van de gegevens en software.


Een medewerker stuurt per abuis een verkeerde bijlage mee in een e-mail. Het Excel-bestand bevat BSN-nummers, namen en adressen van alle relaties. De aanpak van het incident en juridische kosten lopen op tot ruim € 600.000,00.


Een accountant slaat zelf geen persoonsgegevens op, maar heeft er wel toegang tot d.m.v. inloggen op extranetten. Zijn computer wordt gehackt en de inloggegevens naar de extranetten worden buit gemaakt. Het kantoor kan aansprakelijk worden gesteld door betrokkenen.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop o.a. financiële- en contactgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten voor forensisch onderzoek en verweerkosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.


Een werknemer klikt op een kwaadaardige link in een ontvangen e-mail. Hierdoor wordt malware geïnstalleerd, die alle gegevens op de server versleuteld. Er moet een groot bedrag in virtuele munten (bijv. BitCoin) worden voldaan om de versleuteling ongedaan te maken.


Het online klantenportal is gehackt. De persoons- en adresgegevens van veel klanten zijn in het geding. De kosten voor het informeren van de klanten, herstellen van de gegevens en (verweer)kosten voor aansprakelijkheidsclaims lopen hoog op.

Door een hack bij een huisartenpraktijk komen patientendossiers op straat te liggen. Alle betrokkenen moeten worden geïnformeerd. De kosten hiervan -inclusief de kosten voor forensisch onderzoek, herstellen van gegevens en aansprakelijkheidsclaims- lopen op tot € 490.000,00.


Bij een landelijke patiëntenorganisatie raakt een laptop verloren, met daarop persoonsgegevens van alle leden en medewerkers.


Door een menselijke fout komen de medische dossiers van een aantal patiënten bij derden terecht. Het ziekenhuis wordt hiervoor aansprakelijk gesteld.


Een online portal wordt gehackt. Persoonsgegevens van klanten en medewerkers komen op straat te liggen. De fysiotherapeut moet alle betrokkenen informeren en wordt door enkelen aansprakelijk gesteld. De juridische verweerskosten en incidentkosten lopen op tot € 200.000,00.


Als gevolg van een datalek raken gevoelige gegevens van 500 (ex-)patiënten verloren. De kosten lopen al snel hoog op; denk aan onderzoekskosten, herstelkosten, juridische kosten, reputatieschade en aansprakelijkheidsclaims. Een datalek kost gemiddeld zo’n € 180,00 per record. In dit geval dus totaal al snel € 90.000,00 (500 x € 180,00).


Een interne e-mail met gevoelige informatie over een patiënt, komt per ongeluk terecht bij derden.


Door een DDos (distributed denial of service) aanval, wordt het netwerk overspoeld met zoveel dataverkeer dat het netwerk uitvalt. Diverse interne portals en systemen zijn hierdoor tijdelijk onbereikbaar. Na de aanval blijken persoons- en vertrouwelijke gegevens te zijn gestolen. De herstelkosten en de incidentkosten (zoals juridisch advies en onderzoek) lopen op tot enkele tienduizenden Euro’s.


Hackers krijgen ongeoorloofd toegang tot het netwerk, waarop persoonsgegevens van klanten en medewerkers zijn opgeslagen. De kosten lopen op tot ruim € 350.000,00.


Door een gehackte openbare wifi, wordt op alle apparaten die hiermee verbinden malware geïnstalleerd. Het zorgcentrum wordt aansprakelijk gesteld. Daarnaast lopen de kosten voor het onderzoek naar de hack en het herstellen van de verbinding, al snel hoog op.


Bij een kinderopvang raakt een USB-stick kwijt. Hierop staan alle salarisgegevens van de medewerkers alsmede persoonsgegevens van kinderen en ouders.

CYBERVERZERERING AFSLUITEN.
Neem geen onnodig risico!

Begin hier